Tré Bà Đệ - Cơ sở Thanh Bình

Tré Bà Đệ - Cơ sở Thanh Bình

Địa chỉ: 77 Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng.
ĐT: 0511-3826-507
Email: hotro@trebade.vn
Cửa hàng 77 Hải Phòng - Đà Nẵng

Kính báo:

Sau một thời gian khiếu kiện, thương hiệu Tré Bà Đệ (bà Đệ đã qua đời để lại cho con) không được cấp bảo hộ độc quyền về nhãn hiệu hàng hóa cho riêng một người con nào. Do vậy kể từ tháng 4/2007 cửa hàng nem tré Thanh Bình sử dụng thương hiệu Tré Bà Đệ - Cơ sở Thanh Bình nhằm tránh nhầm lẫn với cơ sở khác.

Liên hệ: TRÉ BÀ ĐỆ
     Địa chỉ: 77 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng
     Điện thoại: (+84)5112.826.507