Tré Hộp

Tré Hộp

Giá: 80.000 VNĐ/Hộp
Tré Xâu

Tré Xâu

Giá: 80.000 VNĐ/Hộp
Tré Hũ (400gr)

Tré Hũ (400gr)

Giá: 90.000 VNĐ/Hũ
Tré Hũ (600gr)

Tré Hũ (600gr)

Giá: 160.000 VNĐ/Hũ
Chả Bò

Chả Bò

Giá: 290.000 VNĐ/1Kg
Nem Chua

Nem Chua

Giá: 50.000 VNĐ/Hộp
Tương Ớt

Tương Ớt

Giá: 20.000 VNĐ/Hộp

Kính báo:

Sau một thời gian khiếu kiện, thương hiệu Tré Bà Đệ (bà Đệ đã qua đời để lại cho con) không được cấp bảo hộ độc quyền về nhãn hiệu hàng hóa cho riêng một người con nào. Do vậy kể từ tháng 4/2007 cửa hàng nem tré Thanh Bình sử dụng thương hiệu Tré Bà Đệ - Cơ sở Thanh Bình nhằm tránh nhầm lẫn với cơ sở khác.

Liên hệ: TRÉ BÀ ĐỆ
     Địa chỉ: 77 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng
     Điện thoại: (+84)5112.826.507